Kresťanská morálka?

4. februára 2015, makropulos, Nezaradené

Nasledujúci text nie je mojím autorským príspevkom. Už dlhšiu dobu koluje po internete a dá sa nájsť na rôznych miestach. Netuším, kto je jeho skutočným autorom ani to, do akej miery je jeho obsah, resp. popisovaný príbeh pravdivý. Rozhodol som sa ho však použiť ako ilustráciu toho, aká selektívna niekedy môže byť kresťanská argumentácia. A čo vlastne je kresťanská morálka, kresťanské hodnoty? V žiadnom prípade sa nechcem dotknúť kresťanstva ako takého. Čo mi však v týchto dňoch hysterickej argumentácie zo strany aktivistov blížiaceho sa referenda prekáža najviac je to, že v sebe živia nelogickú homofóbiu s odkazom, že homosexualita sa prieči kresťanskému učeniu – a pritom Biblia obsahuje aj množstvo iných prikázaní, s dodržiavaním ktorých by nielen naša spoločnosť mala nepochybne problém. Posúďte sami:

 

Božie zákony.

Dr. Laura Schlesingerová je rozhlasová moderátorka v USA a poslucháčom, ktorí zatelefonujú do jej programu, dáva rady. Prednedávnom prehlásila, že ako dôsledná kresťanka sa nemôže za žiadnych okolností priaznivo stavať k homosexualite, pretože tá je podľa Tretej knihy Mojžišovej (Leviticus, 18, 22) ohavnosť. Nasledujúci text je otvorený list jedného občana Spojených štátov Dr. Schlesingerovej, ktorý bol uverejnený na internete.

Drahá pani doktorka!

Zo srdca Vám ďakujem, že vynakladáte toľko obetavého úsilia, aby ste ľuďom priblížili božie zákony. Mnohému som sa vďaka Vášmu vysielaniu naučil a o toto poznanie sa snažím podieľať s čo najväčším počtom ľudí. Napríklad – keď sa niekto snaží obhajovať svoje homosexuálne správanie – pripomeniem mu skrátka Tretiu knihu Mojžišovu (Leviticus, 18, 22), kde jasne stojí, že ide o ohavnosť. A basta fidli. Ibaže od Vás ešte potrebujem poradiť vo veci niekoľkých špeciálnych zákonov a spôsobov, ako ich dodržiavať.

Po prvé: Keď pri oltári obetujem býka ako zápalnú obeť, viem, že je to príjemná vôňa pre Hospodina (Leviticus, 1, 9). Problém sú však moji susedia. Tvrdia, že je to nepríjemná vôňa pre nich. Mám ich zlikvidovať?

Po druhé: Rád by som predal svoju dcéru do otroctva, ako to povoľuje Druhá kniha Mojžišova (Exodus, 21, 7). Akú primeranú cenu by som dnes podľa Vášho názoru mal za ňu požadovať?

Po tretie: Viem, že sa nesmiem dotknúť žiadnej ženy, ak je v stave menštruačnej nečistoty (Leviticus, 15, 19 – 24). Problém je v tom, ako sa to o nej mám dozvedieť. Skúšal som sa pýtať, ale väčšina žien reaguje na otázku podráždene.

Po štvrté: Leviticus 24, 44 stanovuje, že môžem vlastniť otrokov, mužov i ženy, ak ich získam zo susedných národov. Jeden priateľ sa domnieva, že sa to vzťahuje na Mexičanov, ale na Kanaďanov nie. Prečo nesmiem vlastniť Kanaďanov?

Po piate: Mám suseda, ktorý počas sobôt vždy pracuje. Exodus 35, 2 jasne stanovuje, že musí zomrieť. Znamená to aj pre mňa morálny záväzok, aby som ho vlastnoručne usmrtil?
Po šieste: jeden môj priateľ si myslí, že aj keď jedenie všetkého, čo nemá plutvy a šupiny, ako mušlí a homárov (Leviticus, 11, 10) je prezentované ako hodné opovrhnutia, je to ohavnosť menšia ako homosexualita. Mne sa to tak ale nezdá. Môžete mi to nejako viac objasniť?

Po siedme: Leviticus 21, 20 uvádza, že sa nesmiem priblížiť k Hospodinovmu oltáru, ak sú moje oči postihnuté nejakou chorobou. Priznávam, že nosím okuliare na čítanie. Musí byť môj zrak dokonalý, alebo sa na toto dá použiť nejaká okľuka?

Po ôsme: Väčšina mojich mužských priateľov si dáva strihať vlasy a pristrihávať fúzy, aj keď to Leviticus 19, 27 jednoznačne zakazuje. Akou smrťou by mali zomrieť?

Po deviate: Podľa Leviticus 11, 6 – 8 viem, že ak sa dotknem kože mŕtvej svine, budem nečistý. Smiem, dúfam, hrať futbal s loptou z bravčovej kože, ak si navlečiem rukavice?

Po desiate: Strýko má hospodárstvo. Previňuje sa proti Leviticu 19, 19, pretože osieva jedno pole dvojakým semenom? Navyše jeho žena nosí šaty utkané z dvoch druhov vlákna (bavlny + polyester). On ešte naviac často zlorečí a rúha sa. Je naozaj potrebná tá námaha so zvolaním celej dediny, aby sme ich ukameňovali (viď Leviticus 24, 10 – 16)? Nestačí, ak ich formou malého rodinného obradu upálime, ako sa to robí s tými, ktorí sa vyspia so svokrou (Leviticus 20, 14)?

Viem, že ste sa všetkými týmito vecami podrobne zaoberali a tak som plný dôvery, že nám budete môcť byť nápomocná. A ešte raz mnohokrát ďakujeme za to, že nám pripomínate nemenné a večné Božie slovo. S obdivom Váš oddaný učeník a fanúšik Jake.“

 

Absurdné? Myslím, že tak sa musí civilizovanému človeku javiť množstvo biblických „právd“. Prečo na ich dôslednom uplatňovaní nebazíruje RKC alebo AZR podobne, ako vehementne strašia spoločnosť homosexualitou, ktorú označujú za neprijateľnú ohavnosť? Ako by naša prepytujem kresťanská spoločnosť zareagovala na referendovú otázku, ktorá by sa inšpirovala napríklad Prvým listom Korinťanom, 14. kapitola, verš 34? „Ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon.“ Dali by ste takejto referendovej otázke tiež áno? Lebo veď sa to píše v Knihe kníh…

 

Naozaj nebolo mojím cieľom dotknúť sa kresťanského cítenia kohokoľvek. Len som chcel ilustrovať, že je absurdné presadzovať požiadavky, ktoré nemajú v civilizovanej spoločnosti 21. storočia čo robiť – a argumentovať Bibliou. Spoločnosť i postoje k jej členom sa po stáročia vyvíjali a menili spolu s rozvojom ľudského poznania. Prečo chcú niektorí túto spoločnosť silou-mocou dostať späť do stredoveku?

 

Na záver – aby som bol štýlový 🙂 – si dovolím ešte jeden citát z Biblie. Tentokrát z Novej zmluvy, ktorá má pre kresťanský svet osobitný význam. Lebo Kristus prišiel na svet preto, aby všetkých zmieril, či nie?

„Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Mt, 7, 1-2).